Att rekrytera rätt person till rätt plats är viktigt för alla företag.

Varenda medarbetare är med och bidrar till verksamhetens utveckling, resultat och kultur.

Att hitta den bäst lämpade för det aktuella jobbet, både gällande kompetens och beteende är därför en avgörande faktor för att bli framgångsrik.

Vi hjälper er med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Förutom att vi avlastar er den
ganska tidskrävande processen att rekrytera så kan vi också höja kvaliteten genom vår
kunskap och gedigna  erfarenhet av  rekryteringsarbete.

Vi är frikostiga med vår kunskap och är gärna en samtalspartner kring hela er kompetensförsörjningsplanering. I rekryteringsprocessen är vi helt transparanta och  samarbetar nära med  rekryterande chef.

Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering som metod för att säkerställa en objektiv och icke-diskriminerande process i alla delar av rekryteringen.