Nedan finner ni ett urval av våra nuvarande och tidigare kunder. Vi arbetar eller har arbetat i dessa organisationer med fokus på HR-frågor såväl operativt och konsultativt med organisationens chefer som strategiskt och verksamhetsutvecklande tillsammans med VD och ledningsgrupp samt med utbildning av medarbetare, skyddsombud, chefer och ledare.