Vi är din HR-Business Partner

Vi utvecklar chefer, ledare och verksamheter

Välkommen

Om oss

Vi kan HR och vi har arbetat som chefer, på riktigt!

Vi är stolta över vår sammanlagda kunskap och erfarenhet från offentlig och privat verksamhet. När du tar hjälp av Kraftplan får du alltid del av vår gemensamma kunskap, vi har interna kanaler för kompetensutbyte och vi hjälper gärna varandra.

 

Vår affärsidé

Kraftplan AB skapar möjligheter för företag och organisationer att uppnå sina mål. Det gör vi som en strategisk partner i arbetet med att bemanna och utveckla ledning, organisation och kompetenser.

– Vi är din HR Business Partner –

Om Kraftplan

Våra tjänster

Ikon Vi är din HR-Business Partner

Vi är din HR-Business Partner

Helhetslösningar
Kraftplan tar ansvar för hela HR-processen i mindre organisationer såväl genom strategiskt arbete utifrån ett ledningsgruppsperspektiv med fokus på att HR stärker företagets strategier för att nå sina mål som operativt HR-stöd till verksamheternas chefer.

Resursförstärkning
Kraftplan stöttar med HR-konsult på strategisk eller operativ nivå på kortare eller längre tid.

Projekt
Kraftplan driver projekt som t.ex behovsanalys för att ta fram förslag på hur HR-funktionen bör vara uppbyggd för att stärka organisationen.

Punktinsatser
Framtagning av styrdokument inom HR-området så som riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljö och arbetsrätt.

Kompetensutveckling
Kraftplan genomför kompetensutveckling av chefer och ledare i din organisation.

Ikon Auktion

Auktion

Kontakta Kraftplan

Kontakta oss

Ditt namn

E-post

Telefon

Ditt meddelande

Profilbild Nina
 • Nina Sund

 • Företagsledning och utveckling
 • +46 70 939 31 55
Profilbild Erik
 • Erik Jannesson

 • Hr-Konsult
 • +46 70-294 36 66
Profilbild Anna
 • Anna Viktorsson

 • HR-Konsult
 • ‭+46 73-690 86 52‬
Profilbild Christian
 • Christian Fredin

 • Marknad och Sälj
 • 072-542 14 78
Profilbild Jörgen
 • Jörgen Fältsjö

 • Företagsledning och utveckling
 • +46 70 294 35 55
Profilbild Ann-Louise
 • Ann-Louise Ebberstein

 • Projektledare
 • +46 70-495 12 32
Profilbild Susanne
 • Susanne Ström

 • Senior konsult
 • +46 70 539 21 13
Profilbild Ylva
 • Ylva Söderlind

 • Marknad och Sälj
 • +46 76-868 65 85
Profilbild Andreas
 • Andreas Sjöberg

 • HR-Konsult - Samarbetspartner
 • +46 70 528 56 20
Profilbild Therese
 • Therese Johansson

 • HR-Konsult - Samarbetspartner
 • +46 70 219 18 01
Profilbild Mikaela
 • Mikaela Winberg

 • HR-Konsult - Samarbetspartner
 • +46 73-948 36 50
Profilbild Kjell
 • Kjell Nohrstedt

 • Styrelsearbete
 • +46 70 619 78 02